Usuwanie graffiti na kilku budynkach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.